Top Social

create classic children's clothing

Marbled Christmas Cookies

Monday, December 5, 2011
Yesterday, I baked my first batch of Christmas cookies, while joyfully listening (and singing to) holiday tunes!  I got the recipe from a book I borrowed from the Library: The Artful Cookie.  I got ambitious and tried one of the decorating techniques Aaron Morgan demonstrates called marbling.  Here's how it's done:

Make a parchment cone.  I watched this tutorial to learn how.
Melt two kinds of chocolate and dip the top of each cookie in your base chocolate.  I did five at a time so that the chocolate didn't start to harden before I was ready to marble.

Fill your parchment cone with the other chocolate, and make this pattern on top of each cookie:

Drag a toothpick through the pattern alternating from top to bottom and bottom to top.  (This was not easy to do while taking pictures!)The 'reject' cookies that got ruined during the process (I waited too long and the chocolate started setting...not pretty).  I'll call them Chocolate Cashew Clusters. Now I must go and hide them before Michael gets home or there's no chance these will last 'till Christmas!


1 comment on "Marbled Christmas Cookies"
 1. sau, xe ngựa chấn động mạnh rồi ngừng lại, Nhạc Thành ở trong xe ngựa tu luyện mà bình tỉnh, chỉ thấy nghe bên ngoài có tiếng người cãi nhau, Nhạc Thành cũng đi xuống xe ngựa, nghe nói trên đường đi đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật miễn phí
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  thành lập công ty
  có thể gặp cướp, nhưng không trùng hợp như vậy chứ.

  Nhạc Thành đã đoán đúng, ở trước mấy người dong binh là hai mươi đại hán. Nhìn trang phục và thần sắc của họ thì xem ra chính là bọn cướp. Bọn họ tu vi cũng không thấp, người dẫn đầu là một hán tử độc nhãn cũng có tu vi ngũ tinh Đấu linh, sau lưng là những người có sát khí đằng đằng, tu vi cũng không thấp, trong đó có vài người có tu vi nhị tinh Đấu Linh.

  - Các vị, chút ý tứ này xinh nhận lấy, mọi người ra ngoài sinh ý đều không dễ dàng.

  Dương Cương cầm lấy một cái hộp gấm nhỏ đưa cho hãn tử độc nhãn đầu lĩnh, rõ ràng thực lực của đối phương mạnh hơn mình, Dương Cương cũng là dong binh, tình huống này dĩ nhiên là biết phải xử lý thế nào, làm như vậy bọn cướp cũng sẽ nể chút mặt mũi, thu ít phía qua đường rồi đi.

  ReplyDelete

Auto Post Signature

Auto Post Signature